افزایش زمان اتمام session در مدیریت اپن کارت

Increase session expire time in opencart در زمان کار با بخش مدیریت اپن کارت گاهی اوقات مجبوریم زمانی را صرف کارهای دیگر کنیم و زمان بازگشت به سایت و انجام کار، سایت به صفحه لاگین می رود و یوزر پسورد

مشاهده مطالب