طراحی نرم افزار کنترل خريد ناشران

از ديگر فعاليت‌هاي مشترك گروه توسعه فناوری وب ایران با شرکت رايمهر کيش توليد نرم افزار کنترل خريد ناشران می‌باشد که به صورت محلي در محل شرکت براي تسهيل عمليات خريد از ناشران تهيه شده بود. لازم به ذکر است که شرکت رايمهر مسئول تهيه کتاب‌هاي سفارش داده شده توسط نهاد کتابخانه‌هاي کشوري است که ليست اين کتاب‌ها در سايت نهاد قابل دسترس براي شرکت بود، اطلاعات مربوط به اين کتاب‌ها پس از دانلود از سايت نهاد روي اين نرم افزار بارگذاري مي‌گرديد و پس از انجام عمليات و تكميل شدن اطلاعات دوباره روي سايت نهاد آپلود مي‌گرديد.

عمليات مربوط به نرم افزار کنترل خريد ناشران به شرح زير می‌باشد:

معرفي ناشران به طور کامل با آدرس تماس و مسئول پاسخ‌گويي و مسئول پيگيري در شرکت رايمهر

تطابق اين ناشران با ناشراني که در سايت نهاد معرفي شده بود (در بسياري موارد عدم انطباق وجود داشت که به صورت دستي يا خودکار مرتفع مي‌شد.)

امكان انتخاب يكسري از کتاب‌ها توسط پيگير جهت انجام عمليات خريد

امكان ايجاد فاکتور براي انتشاراتي که قرار بود کتاب‌ها را تهيه کند

امكان مديريت پيك‌هايي که مسئول تهيه کتاب بودند

امكان ورود اطلاعات فاکتورهايي که از انتشارات به درون سيستم ارسال شده بود

امكان محاسبه سود و زيان خريد

امكان ارائه فاکتور به نهاد

امكان مرتب‌سازي کتاب‌ها بر اساس کتابخانه‌اي که بايد کتاب به آن ارسال مي‌گردید

امكان چاپ اطلاعات پستي براي هر بسته

امكان گرفتن اطلاعات تكميل شده اين فرآيند براي ارائه به سايت نهاد

(مشاهده نمونه پروژه‌های طراحی سایت و طراحی پورتال)