طراحی پورتال مدیریت آموزشگاه زبان پارسیک

طراحی پورتال مدیریت آموزشگاه زبان به سفارش آموزشگاه زبان پارسیک می‌باشد. این پورتال برای مدیریت و ساماندهی دانشجویان و اساتید

مشاهده مطالب

طراحی پورتال مخاطرات طبیعی کشور

يكي ديگر از فعاليت‌هاي گروه توسعه فناوری وب ایران، طراحی پورتال مخاطرات طبیعی کشور براي هلال احمر و به سفارش دانشكده جغرافياي

مشاهده مطالب